ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Editing a campaign title

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, find the campaign whose title you want to edit. Click the Edit button, under the thumbnail.
  3. The title is shown in an editable field, at the top of the composer screen.
  4. Change the title, right there, and don’t forget to save!

More info

Difference between Subject Line and Campaign Title


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ