ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Editing company name and address

The company name and physical address on your account are the details that are displayed in your email footer. This is for CAN SPAM and other law compliance purposes. But you can edit and add to these details, easily!

How to Change Company and Address Information:

  1. Click on Settings at the top of your account page.
  2. Edit the Company/Group details in the field. You can add extra information into this field, as well -- it doesn't have to be just your company name.
  3. Edit the Physical address details in that field. Again, you can add extra info in here, if you want. Like maybe telephone number!
  4. Make to sure save any changes by clicking on Save account info.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ