ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing files in Web & Classic hosting

Our FTP File Manager lets you edit text-based files, such as HTML, PHP, and ASP files.

To Edit Website Content Using the File Manager

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Files & FTP section, click File Manager.
  5. Click the name of the file you want to edit.
  6. Modify your file's content in the editing window.

    Note: Click Show Design to edit the file in WYSIWYG mode.

  7. Click Save.

Your changes will display on your website momentarily.

If you want to create new files, see Manage files in my Linux Hosting account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ