ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing invoicing settings

You can easily edit the settings for your invoices to update anything from your default invoicing period to the information on your invoice's template.

To Edit Your Invoicing Settings

  1. Log in to your Get Paid and Online Bookkeeping account.
  2. Click Manage, and then click Invoicing Settings.
  3. Update your information for your invoices, and then click Save.

For more information about payment options for invoicing, see Setting up payment options for invoices


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ