ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing Orders in Quick Shopping Cart

Quick Shopping Cart® lets you edit the details of your orders. For example, you can adjust order subtotals and shipping amounts. You can also partially or completely refund payments, and re-calculate taxes.

You can view all the changes you have made from the History section of the editor.

Locate the orders you want to edit from the Manage Orders screen.

Editing the Subtotal

Quick Shopping Cart lets you edit the total amount due for an order before you apply shipping charges.

To Edit the Subtotal

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Manage drop-down menu, go to Orders, and select Manage Orders.
 3. Check the orders you want to edit, and then click edit.
 4. From the Details tab, under Items, click Edit Subtotal next to the order's subtotal.
 5. In the New Subtotal field, enter the amount you want and check whether you want to Recalculate taxes, and then click OK.
 6. Confirm the new amount and click OK.

Editing Total Shipping

Quick Shopping Cart lets you edit the total shipping amount for an order.

To Edit the Total Shipping

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Manage drop-down menu, go to Orders, and select Manage Orders.
 3. Check the orders you want to edit, and then click edit.
 4. From the Details tab, under Items, click Edit Total Shipping next to the order's total shipping.
 5. In the New Total Shipping field, enter the amount you want and check whether you want to Recalculate taxes, and then click OK.
 6. Confirm the new amount and click OK.

Editing Packages

Quick Shopping Cart lets you re-assign the products you are sending a customer to new packages.

To Edit Packages

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. From the Manage drop-down menu, go to Orders, and select Manage Orders.
 3. Check the orders you want to edit, and then click edit.
 4. From the Shipping tab, under Package, click Edit next to the package you want to edit.
 5. Find the Item you want to re-assign to the new package, and enter the quantity you want to re-assign in the Quantity to package field. The amount you enter will subtract from Quantity ordered.
 6. Confirm the new amounts and click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ