ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing Photo Galleries

In Website Builder, you can edit your photo gallery's settings and theme. Settings include the gallery's title and how you display it. The theme is a combination of complementary colors.

For more information about changing gallery themes, see Setting Photo Gallery Themes.
For more information about completing these fields, see Creating Galleries .

To Edit Your Photo Gallery's Settings

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click the Photos and Videos tab.
 3. Click Edit Galleries.
 4. Click the name of the gallery you want to edit.
 5. From the General tab, edit the following information:
  • Gallery name — Enter a name to display for the gallery.
  • Gallery description — Enter a description to display for the gallery.
  • Display number of gallery items — Select to display the number of items in your gallery.
  • Date display — Select to display the date you created the gallery, the date you last updated your gallery, no date, or select and then enter a custom date.
  • Privacy settings — Select Public to make your gallery viewable by anyone, Private to make it viewable only by you, or Password protected to make it viewable only by those who have the password you specify.
 6. From the Gallery Theme tab, select a category and color.
 7. Click Save. Your gallery is edited.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ