ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Editing renewal options for Premium Listings

If your domain name does not sell within 30 days, the Premium Listing expires. You can set the your listing to automatically renew until it sells. If the listing expires because you didn't renew it, you can manually add it again later.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Buy/Sell tab at the top of your account, select Premium Listings. Your Premium Listings will display on the next screen.
  7. Select the domain name you want to update.
  8. Click Auto Renew from the top menu.
  9. Select Automatically renew Premium Listings to automatically renew the listing, or de-select it to let the listing expire.
  10. Click OK, and then click OK again.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ