ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

Editing the WooCommerce email template in Managed WordPress Ecommerce

Overview: WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce | Editing WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce
Editing the WooCommerce email template in Managed WordPress Ecommerce | Previewing and sending test WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce | Verifying the sender email address for WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce

To edit the look of your WooCommerce emails, you can customize your email template. Head over to Marketing > Emails > Settings. Under your Sender details, you’ll find the default WooCommerce email template.

You can preview what the template will look like on desktop, tablet, and mobile by toggling the devices on the top right of the template view.

To edit the template, click on customize.

Customizer
You can edit the overall look of your email, such as the background and the email width, under the container section. The header, body, and footer sections allow you to edit these specific parts.

Container
Under the container section, you can set your email background color and width.

Header
Under the header section, you can add a header image and style your header.

To add a header image, click on “add image”. You’ll be able to choose from your WordPress Media Library or upload a new image. If you don’t upload an image, the store logo placeholder on your template won’t appear in your emails.

To edit the header style, you can change the header background color, text color, font family, and font size.

Body
Under the body section, you can customize the style of the email body. You can define different styles for headings, paragraphs, and buttons. You can also customize the body background color.

Footer
The footer section enables you to edit the footer style and content. The same footer will be applied to all of your emails, so make sure to be generic! In the footer text, you can use one of the available placeholders. Placeholders dynamically update with the relevant piece of information when your email is sent, so if you change your store name or URL, no need to come and change it in all of your emails.

  • Example: Thanks for shopping with {site_url}!
  • Customer sees: Thanks for shopping with www.awesomestore.com!

If you’d like to reset your template to the WooCommerce defaults, click on “reset”. Note that the default won’t contain any of your own changes, even if you previously saved them.

Once you’re satisfied with your changes, make sure to save your template!

Note:

If you have existing customized PHP templates for your emails, using our email editor will override your custom templates. Before saving, please make sure this is what you want to do. Note that your code will remain intact in the relevant PHP file.

Overview: WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce | Editing WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce
Editing the WooCommerce email template in Managed WordPress Ecommerce | Previewing and sending test WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce | Verifying the sender email address for WooCommerce emails in Managed WordPress Ecommerce