ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing Websites' Binding in Microsoft IIS 7

If you need to change the IP or port your website is set to use in IIS7 you would need to edit the binding.

To Edit the Binding for a Website in Microsoft IIS 7

  1. Log in to your IIS server using Remote Desktop. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
  2. Once logged into Remote Desktop click Start, select Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.
  3. Expand your server name on the left using the + symbol then expand the sites folder also in the left column. Now you can left click the website you wish to edit bindings for.
  4. Now in the right column you can left click on the Bindings... link.
  5. From this menu you can select the Host Name you wish to edit or use the Add or Remove buttons to manage the bindings for this website.
  6. Once you are done making changes click Close.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ