ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Editing your storefront pages

If you want your store to stand out from the crowd, consider customizing your storefront. You can edit the text areas of your site, including the Welcome, About Us, and Contact Us pages, and the Product Descriptions on the product editor pages. You have two options for working with the design and visual elements: a default HTML editor, or a raw text editor.

HTML Editor

The HTML editor provides a familiar toolbar with text editing options, shortcuts and functions. The buttons and options are similar to those you see in most popular word processing programs.

Standard Editor

If you are comfortable with coding HTML, you can opt to turn off the HTML editor and enter your code. Quick Shopping Cart® reads XHTML 1.0 strict code and renders it on the appropriate page.

For assistance making sure your HTML code is XHTML-compliant, see Verifying Custom HTML Using the HTML Validator Tool To learn more about XHTML, visit the XHTML Tutorial on the W3 Schools website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ