ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Email message is too large

When attempting to send an email, you receive this error message:
Error message

It means Workspace has reached the maximum message size that it supports for sending an outbound message. To resolve the error message and send your email, try one or all of the following:

  • Remove one or more attachments from the email by clicking remove next to an attachment.
    Click remove
  • Consider pasting links to files into messages instead of attaching them.
  • Reduce the message body content.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ