ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Embedding images and media using the HTML editor

When using the HTML Editor in Quick Shopping Cart®, you can embed images or media into fields that accept HTML using the Editor tools. For example, you can embed media in a product description. Here's how:

To Embed Images Using the HTML Editor

You can embed images into Quick Shopping Cart fields that accept HTML using these instructions.

 1. From the HTML Editor, click . The Media Gallery Images interface displays showing thumbnails of all uploaded image files in the Media Gallery.
 2. From the My Media tab, enter or select the following:
  • Select image source — Indicate the image source:
   • Media Gallery — Click on an image thumbnail to select it.
   • Link — Enter the URL for the image.
   • Upload Image — To upload a new image file, click Browse select the image you want, and then click OK.
  • Search — To search for an uploaded image in the Media Gallery, enter the search criteria, and then click Search.
 3. To specify an image description or adjust display settings for it, from the Advanced Settings tab, enter or select the following, and then click OK:
  • Image Description — This is descriptive text for the image.
  • Alignment — Indicate alignment for the image within the field where it's embedded.
  • Dimensions — This is the pixel height and width of the image display in the field.
  • Border — By default, no border is added to the image display. Enter a border width to display a border on the image.
  • Vertical Space — To display the image above default placement, enter a pixel quantity.
  • Horizontal Space — To display the image to the right of default placement, enter a pixel quantity.
 4. Click OK.

To Embed Media Using the HTML Editor

You can embed media into Quick Shopping Cart fields that accept HTML.

 1. From the HTML Editor, click .
 2. From the General tab, enter or select the following:
  • Type — Select the type of media to be embedded.
  • Filename or URL — Enter the file name or URL for the media.
  • Dimensions — Enter the display dimensions, in pixels, of the media.
  • Constrain proportions — This is used in conjunction with Dimensions to retain the original media proportions when displayed.
 3. From the Advanced tab, enter or select the following settings. If not entered, default values are used:
  • Id — Identifies the media to the host environment. A browser, for example.
  • Name — Names the media to the host environment. A browser, for example.
  • Align — Indicates alignment in the browser window.
  • Background — Overrides the background color of the file with the selected color. It does not affect the HTML page background color.
  • V-Space — Specifies vertical alignment of the media in the browser window.
  • H-Space — Specifies horizontal alignment of the media in the browser window.
  • Quality — Indicates the playback quality of Flash® media.
  • Scale — Specifies the scaling options for Flash media.
  • WMode — Adjusts Flash media for transparency, layering, and positioning in the browser.
  • SAlign — Identifies screen alignment for Flash media.
  • Auto play — Specifies whether or not the Flash media begins playing immediately on loading in the browser.
  • Loop — Specifies whether the Flash media repeats indefinitely or stops when it reaches the last frame.
  • Show menu — Specifies the Flash media menu that is available to the viewer.
  • SWLiveConnect — Specifies whether or not the browser should start Java when loading the Flash player for the first time.
  • Base — Specifies the base directory or URL used to resolve all relative path statements in the Flash player movie.
  • Flashvars — A string value used to send root level variables to the Flash media. The format of the string is a set of name=value combinations separated by '&'.
 4. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ