ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Enable abandoned cart recovery

Enable abandoned cart recovery to re-engage customers who enter their information in their shopping cart but then leave your store without making a purchase. Abandoned cart emails remind customers to check out their chosen products, which can boost your sales.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your Abandoned Carts:
  • In Websites + Marketing, go to Store and select Overview.
   In Websites plus Marketing, go to Store then Overview
  • Next, scroll down to the bottom of the page and click Enable Cart Recovery.
   abandoned cart recovery

  • In Premium Online Store, go to Sales and select Abandoned Carts.
   In Premium Online Store, go to Sales then Abandoned Carts
 4. Click the toggle to enable Automatic Checkout Reminders.
  Click the toggle to enable
 5. Choose when an abandoned cart email is sent after a customer leaves your store with products still in their cart.
  Choose a time to send the email

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ