ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Enable conversion tracking for my storefront

You can track "conversions" from Google AdWords, Bing™ Ads, or Yahoo Search Marketing. Conversions represent visitors who see marketing campaigns on the web, click your ad, and then buy an item on your storefront.

Campaign providers (Google, Bing, or Yahoo) track these conversions to measure your marketing effort's efficiency. To do this, they require that you embed JavaScript in your storefront code. Follow these steps to enable conversion tracking — we'll embed the Javascript for you.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. Click Storefront and then select Tracking.
 3. Enter your ID numbers to track any of the following:
  • Google AdWords
  • Bing Ads
  • Yahoo Conversions

  Note: Check with your campaign provider account for these ID numbers.

 4. Click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ