ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enable Customer Product Reviews with Yotpo

You can use Yotpo to enable your customers to leave product ratings and reviews. After customers buy a product, you can email them to ask for a product review and moderate those reviews.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the Promote tab, clickPromote.
    Click Promote in drop-down menu.
  3. Under Product Reviews, click Turn On to enable your customers to leave reviews.
    Click Turn On under Post Customer Reviews.
  4. Enter your email address to set up a Yotpo account for managing reviews.
    Click Turn On under Post Customer Reviews.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ