ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

Enable customer product reviews with Yotpo

You can connect your website with Yotpo to enable your customers to leave product ratings and reviews. After customers buy a product, you can email them to ask for a product review and moderate those reviews.

 1. Login to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the Store menu, click Overview.
  online store enable reviews overview
 3. In the What's Next window, click Enable Reviews under Enable Product Reviews.
  online store enable product reviews
 4. In the Product Reviews window, click Turn On.
 5. In the Build Trust with Product Reviews window, enter the email address where you want the reviews to be sent, then click Enable.
  online store enable reviews click enable
 6. You've successfully enabled Yotpo for your product reviews. Click Manage Reviews to manage your product reviews using Yotpo.
  online store enable reviews manage reviews

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ