เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

อนุญาตให้ลูกค้ากำหนดเวลาบริการใหม่

การทำให้ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาบริการของตนเองใหม่ได้ (การนัดหมายหรือกิจกรรมต่างๆ) จะช่วยประหยัดเวลาสำหรับทุกคน เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขบริการคุณจะเลือกได้ว่าลูกค้าจะกำหนดเวลานัดหมายใหม่และจัดกิจกรรมซ้ำได้หรือไม่ พวกเขาไม่สามารถกำหนดเวลากิจกรรมที่จัดครั้งเดียวใหม่ได้

จำเป็น: ต้องเปิดใช้งานบัญชีสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อดูการนัดหมายของพวกเขาเอง จากแดชบอร์ดไปที่การ ตั้งค่า จากนั้นไปที่การเป็น สมาชิก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสวิตช์เป็น เปิด
  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. เลื่อนลงไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. ในแดชบอร์ดไปที่ การนัดหมาย แล้วเลือก บริการ (หากต้องการไปที่แดชบอร์ดของคุณจากโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ให้เลือก แดชบอร์ด ในเมนูตัวสร้างเว็บไซต์ที่มุมบนซ้าย)
  4. เปิดบริการที่มีอยู่หรือ เพิ่มบริการใหม่
  5. ภายใต้ ตัวเลือกการกำหนดเวลา ให้ตั้งค่าปุ่มสลับสำหรับ อนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนเวลาออนไลน์ เป็น ใช่
    เลือกปุ่มสลับเพื่ออนุญาตให้ลูกค้าเปลี่ยนเวลาออนไลน์เป็นใช่
    หมายเหตุ: หาก กำหนดให้ลูกค้าต้องจองล่วงหน้า ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ การ จำกัด ดังกล่าวจะใช้กับการกำหนดตารางเวลาใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการให้คนอื่นจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพวกเขาจะต้องเลื่อนการนัดหมายของตนเองล่วงหน้า 3 วัน
  6. เลือกบันทึก

การนัดหมายของคุณจะได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม