ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress วิธีใช้

Enable debugging to display errors in WordPress

WordPress has a specific debug system and standardized code across the core, plugins, and themes to simplify the process of identifying PHP errors. Enabling this debug mode will cause all PHP errors and warnings to display, so you can find out what's wrong with your site.

Required: You'll need the following to complete the steps:
 • An FTP client to access your site files. There are many third-party FTP clients available, we recommend the Filezilla FTP client.
 • A text editor to make the necessary changes to the file. There are many third-party text editors available, we recommend Notepad++. Do not edit with a word processing application like Microsoft Word.


 1. Connect with an FTP client or use a file manager to edit the wp-config.php for your website. ( cPanel / Plesk / Managed WordPress / VPS )
 2. Change WP_DEBUG from false to true:
  
  define( 'WP_DEBUG', false );
  With debugging enabled:
  
  define( 'WP_DEBUG', true );
 3. On the following line, type:
  define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
  enable debug mode
 4. Once you're done making changes, save the file. If you're using FileZilla, accept the overwrite warning in FileZilla to replace the file.
 5. Use your internet browser to visit your site, this will allow the debug log to save errors.
 6. Using the same editor, open the file that was created by step 5, the /wp-content/debug.log file.
 7. Review the contents of the debug log to identify the problem to a specific plugin, theme, or configuration option that might be causing a problem.
Warning: When you’re done troubleshooting be sure to disable debug mode. Leaving debug mode enabled can create security issues for your site.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

nicolaes's Avatar
PHP Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

Zulfiqar's Avatar
How to Hide PHP warnings and errors in WordPress?

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

shmuseum's Avatar
Deactivated plugins and still getting white Screen of Death. What to do?

3 การตอบกลับ

Last posted 6 months ago.

usman_soofi's Avatar
Can not see Error for Developer on go daddy hosting... HELP?

1 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

DavePM's Avatar
Word Press error and can't debug

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน