ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enable file downloads in Internet Explorer

You can enable file downloads on your server's installation of Internet Explorer. Unless you enable file downloads, you will not be able to download and install new software on your server.

Note: If you have a Managed or Fully Managed server, you must first enable administrator access.

  1. Connect to your Windows server with Remote Desktop Connection.
  2. From the Start Menu, open Internet Explorer.
  3. Click the gear icon in the top-right, then click Internet Options.
  4. Click the Security tab.
  5. Make sure that Internet is highlighted, then click Custom Level.
  6. In the Downloads section, toggle File Download to Enable.
  7. Click OK, then Yes.
  8. Click Apply to save your changes, and OK to close the window.

You can now download files with Internet explorer on your server.

Next step

Now that you can download files, you can install new software like SQL Server Express.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ