ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Enable Google Analytics in my Pro Reseller account

Use Google Analytics to track your storefront's visitors and their interactions. Analytics tracking is free with your Pro Reseller account, and it offers a better understanding of your customers, such as to create more appealing marketing campaigns.

  1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Storefront and select Tracking.
  3. Enter your Google Analytics ID. Your ID is the Google® tracking number similar to UA-000000000-1.
  4. Click Save. You'll see a Success notification confirming that tracking was added to your storefront.

Related step

  • After enabling Google Analytics, set up goals to track customers' purchases through your referral link.

More info

  • Google Analytics is only available for Pro Reseller accounts, not Basic Reseller accounts. For more information, visit our Reseller Plans page.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ