ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Enable Google Analytics in my Reseller account

Required: Google Analytics can only be enabled on the Pro Reseller Tier - it's not available on the Basic Tier.

Use Google Analytics to track your website visitors and interactions. This service is free with your Reseller account, and can help you optimize your marketing campaigns and storefront for your customers.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the products list, click Reseller and then click Manage.
  3. Click Storefront and then select Tracking.
  4. In the Analytics section, enter your Google Analytics ID. The ID is the Google® tracking number between the hyphens in the _uacct = "UA-4XXXXX-5"; field, or 4XXXXX in this example.
  5. Click Save.

More info

  • You can also track your conversion after linking your storefront to your Google Analytics account and setting up goals for tracking your customer's purchases through your referral link.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ