ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Enable or disable multi-factor authentication

Multi-factor authentication (MFA) adds additional security to your Microsoft 365 accounts by preventing unauthorized access to your email.

Required: You need admin permissions to change MFA settings. For more info, see admin roles from Microsoft.

Enable multi-factor authentication

 1. Sign in to Outlook on the web with your Microsoft 365 email address and password.
 2. Once you're signed in, go to the multi-factor authentication page.
 3. Select the check box next to the user having MFA enabled.
  Check box to left of user email address
 4. The quick steps will display on the right. Select Enable.
  Under quick steps, enable and manage user settings options
 5. In the confirmation window, select enable multi-factor auth, and then close.
 6. Select the check box for the same user. Then under quick steps, select Enforce.
  Under quick steps, Disable, Enforce, and Manage user settings options
 7. Sign in to Outlook on the web using the email account for which MFA was just enforced. You'll need to enter the phone number you want the verification code sent to, and select Next.

  Note: You can also use the Microsoft Authenticator app instead of providing a phone number.

 8. After you've set up MFA, you'll get an app password for email clients that use basic authentication (like Outlook 2010). Make note of this, and select Done.

Disable multi-factor authentication

 1. Sign in to Outlook on the web with your Microsoft 365 email address and password.
 2. Once you're signed in, go to the multi-factor authentication page.
 3. Select the check box next to the user you want to remove MFA from.
  Check box to left of user email address
 4. The quick steps will display on the right. Select Disable.
  Under quick steps, Disable and Manage user settings options
 5. In the confirmation window, select yes, and then close.

Related steps

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

IntrasymTech's Avatar
Unable to cancel private registration

7 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

amraghav's Avatar
No access to account for the last 15 days

6 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

dtechsp007's Avatar
Two factor authentication on CPanel

2 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

dgowda's Avatar
Enforce 2FA for account delegates

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Castillo8745's Avatar
GoDaddy hosting wp-admin problem

1 การตอบกลับ

Last posted 13 days ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน