ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as masters

Secondary DNS allows you to have your domain's zone file backed up automatically onto a second set of nameservers. If the first set of nameservers goes down, it'll automatically send requests to the backups, which will have a zone file identical to the master nameservers. You must have Premium DNS on your domain to use Secondary DNS. You cannot use DNSSEC and Secondary DNS on the same domain name.

To use GoDaddy nameservers as the master (primary) nameservers, you'll need to make sure your own nameservers are set as the slave (secondary) nameservers. Before you make our nameservers the master (primary) nameservers, you'll need to configure your own nameservers as the slave (secondary) set. These servers do not respond to general DNS queries, only to AXFR-type queries.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Under Advanced Features, select Secondary DNS.
 5. Under Enabled, select On.
 6. Select Master on the Configure zone as drop-down menu.
 7. Below Designate slaves, select ADD.
 8. Enter the details for each section:
  • Start IP Address: Enter the beginning of the IPV4 IP address range for your slave nameservers.
  • End IP Address: Enter the end of the IPV4 IP address range for your slave nameservers.
  • TSIG Type: Select the algorithm (hash function) to use for authenticating your transactions. If you don't want to use TSIG, select None.
  • TSIG Name: Enter a unique name for the TSIG key.
  • TSIG Value: Enter a value for the TSIG key. This value is a password that both nameserver sets share and use to authenticate requests.
 9. Select Update, then Apply to save your changes.

All DNS changes can take 24 - 48 hours to fully update across global networks.

Related step

 • You'll want to test your slave DNS servers to make sure they are transferring the zone from us successfully, and they respond authoritatively for your DNS zone record when queried directly.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ