ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as masters


Before you make our nameservers the primary (master) set in your Premium DNS account, you'll need to contact support for your system and your DNS server software to configure your own nameservers as the secondary (slave) set. See What is Secondary DNS? for more information.

You must set your DNS slave nameservers to initiate AXFR requests from both of our master zone transfer servers (not to be confused with secondary servers). Use the following transfer server information:

 • xfr03.domaincontrol.com (72.167.238.111)
 • xfr04.domaincontrol.com (72.167.238.110)

Note: These servers do not respond to general DNS queries, only to AXFR-type queries.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, in the Records section, click Add and select Nameserver under the Type menu. Do not replace or delete our NS records.
 3. Manually add the following fields:
  • Host - Type @ to map the record directly to your domain name.
  • Points to - Enter your NS record.
  • TTL - Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.

Set Nameservers for the DNS zone to manually update the registry delegation to both our master nameservers and yours.

For zones not registered with us, do the following:

Set your nameservers with your domain name's registrar to include both our Premium DNS nameservers and your slave nameservers. Premium DNS nameserver ranges are:

 • [pdns01-pdns13].domaincontrol.com
 • [pdns02-pdns14].domaincontrol.com

For zones registered with us, do the following:

 • Follow the directions above for entering nameservers. Make certain that you're entering in the information for your slave nameservers. Do not replace or delete our nameservers.
Warning:

Setting your nameservers to ONLY GoDaddy nameservers will result in the removal of your DNS zone from the GoDaddy system.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ