ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Enable Secondary DNS with GoDaddy nameservers as slaves


Before you make our nameservers the secondary (slave) set in your Premium DNS account, you'll need to contact support for your system and your DNS server software to configure your own nameservers as the primary (master) set. See What is Secondary DNS? for more information.

Note: You must use your own primary nameservers to manage your DNS records and accept AXFR requests from our slaves, and you should set them to send NOTIFY requests to our slaves.

Use the following transfer server information:

 • xfr03.domaincontrol.com (72.167.238.111)
 • xfr04.domaincontrol.com (72.167.238.110)

Note: When you enter your master servers in our system, we do not require that you enter them in any particular order. However, our system prefers entries that use TSIG.

If you set our nameservers as slaves, your DNS records become read-only. You cannot configure Secondary DNS with our nameservers as slaves for domain names that use vanity nameservers.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, in the Advanced Features section, click Secondary DNS.
 3. Under Enabled, select On.
 4. For Configure zone as, select Slave.
 5. For Designate masters, click Add.
 6. For IPv4 Address, enter the beginning and end of the range of IP addresses for your master nameservers.
 7. To configure TSIG, use your DNS server's software to generate a TSIG key for one of our supported algorithms (md5, sha1, and sha256), and then complete the following fields:
  • TSig Type - Select the type of algorithm (hash function) you want to use to authenticate your transactions. If you don't want to use TSIG, select None.
  • TSig Name - Enter a unique name for the TSIG key.
  • TSig Value - Enter a value for the TSIG key. This value is a password that both nameserver sets share and use to authenticate requests.
  • Under Allow notify from, click Add and enter the beginning and end of the range of IP addresses for your master nameservers.
  • Click Apply.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ