ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Enable SSH

You can enable SSH in your Managed WordPress account. SSH is a secure method of connecting to your hosting account to upload files, move files, and execute commands with the Linux command line.

Note: SSH access is only available for Deluxe, Ultimate, Developer, and Pro plans for Managed WordPress. SSH access is not available for Managed WordPress Basic plans.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Managed WordPress Websites, click Manage All.
  3. In the WordPress Sites list, click the three-dot icon for the site and select Settings.
  4. For Deluxe, Ultimate, or Developer plans: In the Settings section, click the SSH switch so it reads Enabled. You're done!

    For Pro plans (available U.S.A. and Canada only), in the Settings section, next to SFTP/SSH access click Manage and continue with the next step.

  5. Click the SFTP/SSH Access switch to turn it On.
  6. Enter a New Password, and then click Complete Set up. When we're done, note your Hostname, Username, and Password - you'll use these credentials to log in to other applications (like FileZilla or phpMyAdmin) for other tasks.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

annrra's Avatar
Old value Applications

3 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

malikhunzala13's Avatar
Can't connect to ssh

11 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

Jaffal's Avatar
I get Network error: Software caused connection abort

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

fuzzielogix's Avatar
Let’s Encrypt Certificate with Web - Ultimate Secure - Linux

4 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

sjb1983's Avatar
After SSH, Database Connection Failed

4 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน