ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling a mobile version

In Quick Shopping Cart®, you can expand the visibility of your online store by enabling a mobile version. It lets shoppers easily view your online store on mobile devices.

With Deluxe and Premium accounts, you can customize your mobile storefront to attract more mobile shoppers. For information about customizing your mobile storefront, see Customizing your mobile storefront .

To Enable a Mobile Version of Your Online Store

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Set Up menu, go to the Design section, and then click Mobile Storefront.
  3. Click Turn on mobile Web store.
  4. Click OK.

    Note: If you need to disable your mobile storefront, from the Mobile Storefront page, click Turn off mobile Web store.

Publish your store to reflect the changes. For more information, see How to publish .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ