ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling Apache or PHP Modules Using EasyApache

You can use the Apache updater (called "EasyApache") to enable Apache or PHP modules, such as cURL.

To Enable Apache or PHP Modules Using EasyApache

  1. Log in to WHM as the 'root' user.
  2. In the Find box type easy.
  3. Click EasyApache (Apache Update).
  4. Leave default, and then click the gear icon (Customize Profile).
  5. Leave default, and then click Next Step.
  6. Click Exhaustive Options List.
  7. Click the name of the Apache or PHP module, and then click Save and build.
Warning: During this process cPanel rebuilds Apache and PHP with the options selected. This process can take time to complete and should not be interrupted as it can lead to problems on your server.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ