ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling mod_expires in Web & Classic Hosting

Mod_expires is an Apache Web server module installed on all of our Linux hosting accounts by default and supports all mod_expires functionality.

Because we do not enable mod_expires at the global level, you need to enable it in your .htaccess file. You can enable it on a per-directory basis and it applies recursively.

Note: Our environment uses the vendor-provided code from Apache for mod_expires. Current Apache HTTPD documentation is accurate for using .htaccess files with our hosting accounts.

This example enables mod_expires for a set of common image types and CSS files:


# Activate mod_expires for this directory
ExpiresActive on

# locally cache common image types for 7 days
ExpiresByType image/jpg "access plus 7 days"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 7 days"
ExpiresByType image/gif "access plus 7 days"
ExpiresByType image/png "access plus 7 days"

# cache CSS files for 24 hours
ExpiresByType text/css "access plus 24 hours"

For more information, see Apache's mod_expires documentation.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ