ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Enabling Plesk's Hot Link Protection

To prevent other sites from using your bandwidth by directly linking to files on your account, Parallels Plesk Panel offers Hotlink Protection.

To Enable Hot Link Protection

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the Plesk account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the subdomain hosting you want to remove, click Show More.
  6. Click Hotlink Protection.
  7. In the Tools section, click Switch On.

You can configure the settings by changing the values of the fields in the Settings section, and then clicking OK.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ