ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling Real Time Stats in Site Analytics

Real-time reporting lets you see your site's statistics immediately. This feature obtains its data from JavaScript you place on each page, rather than retrieving it from the server log files, which are updated nightly.

To Enable Real-Time Stats in Site Analytics

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Site Analytics.
  3. Next to the account you want to use, click Launch.
  4. Click the domain name you want to use.
  5. Click Settings, and then click Real-Time Reporting.
  6. Click Enable real time stats.
  7. NOTE: Enabling real-time stats alone is not enough to collect data from your entire site. You must also add the real-time JavaScript to each page you want to track. So, if you want real-time statistics for your entire site, you must include the real-time JavaScript on every page of your website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ