ช่วยเหลือ

VPS & เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ (My Servers) ช่วยเหลือ

Enabling SiteLock Direct Access for Your Managed or Fully Managed Server

Note: As of June 1, 2017, Malware Removal is no longer available for purchase by GoDaddy customers. For our latest security product, please check out Website Security.

If you have Malware Removal with one of our Managed or Fully Managed servers setup (more info), you can enable direct Malware Removal access to yourself or other users.

Warning: You cannot complete these steps if you have a standalone Malware Removal account.

A few things about Malware Removal direct access/users:

  • You cannot add new users with the Owner role. That's reserved specifically for the GoDaddy account owner.
  • Users you add do not have access to add or remove any users, domains, or features. They can, however, view the dashboard, acquire the Malware Removal Trust Seal, and open support tickets.

GoDaddy Account Owner

  1. Log in to Malware Removal (more info).
  2. Go to the Users tab.
  3. Next to the user with the Role: Owner, click Edit User.
  4. Enter a Name, password and confirmation, and then click Submit.

Other Users

  1. Log in to Malware Removal (more info).
  2. Go to the Users tab.
  3. Click +User.
  4. Complete the on-screen fields, and then click Submit.

After setting up direct access, you can log in at https://secure.Malware Removal.com using the user's email address as the Login ID with the password you created.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ