ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling Social Media Sharing

With Website Builder, visitors can share your site on social networks such as Facebook®, Twitter®, MySpace®, Delicious®, and StumbleUpon®. Visitors simply click buttons that prominently display icons of those social networks. Your site then displays on their profiles.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click the Social tab, and then drag and drop the Share icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. To select a size for the icons, from the Icon Size section, select Small or Large.
  7. Select the social media links that you want to add.
  8. Optional: If you don't want to display GoDaddy logos with your Facebook share link, select Do not display GoDaddy logos with Facebook share link.
  9. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ