ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling Web Statistics in Parallels Plesk Panel

If you use Parallels® Plesk Panel on your server, you can enable its Web statistics to gather information about traffic coming to your server.

To Enable Web Statistics in Parallels Plesk Panel 9

 1. Log in to your Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click Domains in the menu on the left.
 3. Click the domain name you want to use.
 4. Click Setup.
 5. From the Web statistics menu, select Webalizer or AWStats

To Enable Web Statistics in Parallels Plesk Panel 10 or 11

 1. Log in to your Parallels Plesk Panel as admin.
 2. Click Subscriptions in the menu on the left.
 3. Next to the domain name you want to use, click Control Panel.
 4. Go to the Websites & Domains tab.
 5. Select the domain names you want to use.
 6. From the Web statistics menu, select Webalizer or AWStats.

To access your server's statistics, see Accessing Your Parallels Plesk Panel Web Stats.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ