ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Enabling Website Accelerator Developer Mode

Website Accelerator uses a Content Delivery Network (CDN) to speed up website response time and improve performance. For more information, see What is Website Accelerator?

If you need to make changes to your site, you can enable Website Accelerator Developer Mode so you can view site updates immediately.

You can disable Website Accelerator Developer Mode at any time. In case you forget, it's automatically disabled in 24 hours.

To Enable Website Accelerator Developer Mode

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click Website Accelerator.
  5. Click Settings.
  6. Click the slider next to Developer Mode so it displays On.
  7. Click Close.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ