ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Enabling Wincache's Opcode Cache

Wincache is PHP extension that Microsoft® wrote to improve the performance of PHP applications on Windows-based platforms. All Web Hosting Windows accounts have access to the performance-enhancing power of Wincache, but it's disabled by default.

You can find out more about how Wincache works by visiting PHP.net.

To enable your php scripts to cache in the memory (called an opcode cache), you need to edit your account's php5.ini file to include this directive:
[wincache]
wincache.ocenabled = 1

Note: This setting affects all PHP scripts on the hosting account. Enabling it might interfere with other applications you have installed.

This change might take up to five minutes to become active on your site. To see if it's active, open a plain text editor and create a file called phpinfo.php. Insert the following line:

Save this file to the root of your website and then browse to yourdomain.com/phpinfo.php.

The wincache.ocenabled parameter display as On for the local value.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ