ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

eNom: Change your MX records

If your domain is registered at eNom, you will need to update your MX records there.

  1. Log in to your eNom account.
  2. Click Domains, and select My Domains.
  3. If you have multiple domain names, click the domain name you want to edit.
  4. Under the Manage Domain menu, select Email Settings.
  5. Change the Service Selection to User (MX).
  6. Enter the information from your Workspace account.
  7. Click Save.

You can contact eNom customer support at 1 (425) 274-4500 if you need additional help.

Next step

  • MX records changes can take up to 48 hours to take effect. Give it time, and then try to send yourself an email, to check that your fix is working.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ