ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

eNom: Set mail destination

To finish setting up Office 365 from GoDaddy on a domain at eNom, you need to add and change DNS records to point your domain name’s email to Office 365.

The values you need for each new record are provided on your Office 365 Set Mail Destination page, after you verify your domain ownership.

 1. Log in to your eNom account.
 2. Click Domains, and select My Domains.
 3. หากคุณมีหลายชื่อโดเมน ให้คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไข
 4. Under the Manage Domain menu, select Host Records.
  • TXT Record: Enter the information we show in your Office 365 account.
  • CNAMES: Enter the information we show in your Office 365 account.
 5. Click the Add SRV or SPF record button
  • SRV Records: Enter in the information we show in your Office 365 account.
 6. คลิก บันทึก
 7. Under Manage Domain, select Email Settings.
 8. Change the Service Selection to User (MX).
  • MX Records: Enter the information we show in your Office 365 account.
 9. คลิก บันทึก

You can contact eNom customer support at 1 (425) 274-4500 if you need additional help.

ขั้นตอนต่อไป

 • Have GoDaddy check your new DNS settings, by logging into your account, and clicking I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Office 365 address is ready to go!
 • Then, set up your email client:

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ