ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

eNom: Verify my domain ownership

To set up your Office 365 email address with a domain at eNom, you will have to change your eNom DNS settings twice. Once with a TXT verification record to verify your domain ownership, and a second time with the rest of your Office 365 DNS details to set your mail destination.

The TXT record value that you need to create is in your Office 365 account. If you need to log back in, just click the Help me fix this message.

 1. Log in to your eNom account.
 2. In the Domains section, select My Domains.
 3. หากคุณมีชื่อโดเมนหลายรายการ ให้คลิกชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไข
 4. ในส่วน Manage Domain (จัดการโดเมน) ให้เลือก Host Records (เรคคอร์ดโฮสต์)
 5. Enter the following settings:
  • Host Name: @
  • Record Type: TXT
  • Address: The TXT Value that we showed in your Office 365 account.
 6. คลิก บันทึก

You can contact eNom customer support at 1 (425) 274-4500 if you need additional help.

ขั้นตอนถัดไป

 • Have GoDaddy check your TXT record by logging into your Office 365 account, and clicking I set my TXT record. Check, please!. After your ownership is verified, you will see the rest of your Office 365 setup instructions. Use these to set your Office 365 mail destination for your eNom domain.

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ