ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Enter the authorization code for my domain transfer

Enter a valid authorization code (also called an EPP code or transfer key) to successfully transfer your domain to GoDaddy. You can enter the auth code from within your GoDaddy account after purchasing the domain transfer.

  1. Log in to your GoDaddy Transfers Page. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Transfers In, then select the Finalize Transfer tab. Find a specific domain by using the search box above your domain list.
  3. Enter your authorization code(s) in the new window.
  4. Select Enter Auth Codes above the list of your domains. Or, select Enter in the Auth Code column for an individual domain.
  5. Select Submit to save your changes.

You'll see confirmation that your changes have been accepted. Domain transfers usually take 5 to 7 days to complete.

Related step

  • Transfer stuck or giving errors? Check out our transfer statuses for tips to move forward.

More info