ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Entering Orders Manually

Invoices are automatically entered when a customer places an order on your Quick Shopping Cart storefront. In some cases, however, you may want to manually enter an order into the system. For example, you may take an order over the phone or by fax and want it to display in the order manager and in other management areas like reports and the customer list.

To Manually Enter an Order

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Select Orders.
  5. From the Tasks section, select Add New Order.
  6. In the New Order page, enter the appropriate order information.
  7. Click Place Order.

Note: The new order is now added to the system and can be accessed as an invoice. The customer is also added to your customer list.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ