ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Error: Check your MX records and try again

You've followed the instructions to set up Office 365 from GoDaddy on an external domain, and now you're getting the message Check your MX records and try again, or not receiving email after 48 hours. You may need to delete some old DNS records that are no longer needed.

  1. Log in to the external domain account where you are setting up Office 365.
  2. Follow the instructions for adding DNS records to your external domain.
  3. Delete any MX records that aren't part of the Office 365 setup instructions, such as the mailshare1 and smtp records.
  4. Delete any autodisc SRV records.
  5. Delete any secureserver.net TXT records.
  6. Save your changes.

It can take up to 24 hours for these changes to go into effect. Log back into the GoDaddy account where you are setting up Office 365 and see if your new email accounts are working. If not, please call Support.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ