ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Error: Check your MX records and try again

You've followed the instructions to set up Microsoft 365 from GoDaddy on an external domain, and now you're getting the message Check your MX records and try again, or not receiving email after 48 hours. You may need to delete some old DNS records that are no longer needed.

  1. Sign in to the external domain account where you are setting up Microsoft 365.
  2. Follow the instructions for adding DNS records to your external domain.
  3. Delete any MX records that aren't part of the Microsoft 365 setup instructions, such as the mailshare1 and smtp records.
  4. Delete any autodisc SRV records.
  5. Delete any secureserver.net TXT records.
  6. Save your changes.

It can take up to 24 hours for these changes to go into effect. Sign back in to the GoDaddy account where you're setting up Microsoft 365 and see if your new email accounts are working. If not, please call Support.

More info