ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Errors in QSC Intuit QuickBooks Integration 'Last Connection' Log

This list illustrates common errors that you may receive in the 'Last Connection' log when using Intuit® Quickbooks®.

Note: Quick Shopping Cart® and Quickbooks can only be integrated using Windows® PCs.

Error: 0x80040414
A dialog box displays in the QuickBooks user interface. Your application cannot access QuickBooks until you dismiss the dialog box.

  • Solution: Open QuickBooks and close any dialog boxes or pop-up windows displayed in QuickBooks. QuickBooks itself should remain open.

Error: 0x80040416
If QuickBooks is not running, a call to the "BeginSession" method must include the name of the QuickBooks company data file.

  • Solution: Either open QuickBooks with the appropriate Company file, or configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

Error: 0x80040420
The QuickBooks user has denied access.

  • Solution: Configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

Error: 0x8004041A
This application does not have permission to access this QuickBooks company data file. The QuickBooks administrator can grant access permission through the Integrated Application preferences.

  • Solution: Configure QuickBooks to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ