ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Errors Installing the Intuit QuickBooks Web Connector

This list illustrates common errors that you might receive when using the Intuit® QuickBooks® Web Connector.

HRESULT = 429 — ActiveX component can't create object, RegisterQBWebConnector.

Solution: This error can safely be ignored. Click OK.

Error 1706 — No valid source could be found for product QuickBooks Web Connector. The Windows Installer cannot continue.

Solution: The Web connector installation file is corrupted. Delete QBWebConnectorInstaller.exe and perform the download again.

QBWC1033 — QBWebConnector was unable to initialize QWCLog.txt file. Exception: Requested registry access is not allowed.

Solution: The Web Connector needs permission to write to the registry to store important operation information. Grant write access to the user account in the following registry key: HKEY_CURRENT_USERSoftwareIntuit\

Note: If you are unfamiliar with editing the registry, please be careful when making changes. There are many helpful resources online that can walk you through editing your registry.

QBWC1039 — There was a problem adding the application. Check the QBWCLog.txt for details.
Error Unique file ID required.

Solution: The company file has been moved from its original location and is attempting to reconnect to QuickBooks Web Connector. To resolve this problem, please see the Detailed Instructions section of QuickBooks Knowledge Base article 898865.

Error: 0x8004041C — An internal QuickBooks error occurred while trying to access the QuickBooks company data file.

Solution 1: It is possible that there is a problem with your QuickBooks Company file. Verify that your company file is intact by selecting File > Utilities > Verify Data. If there is a problem with your company file, select File > Utilities > Rebuild Data to try to correct the issue.

Solution 2: If the first solution does not correct your problem, the Web connector installation file is corrupted. Delete the QBWebConnectorInstaller.exe file and perform the download again. Be sure to close both QuickBooks and the Web Connector, and then download the file and continue from there.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ