ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Etsy Addon

As one of the world's largest marketplaces of handmade items, Etsy is a great place to buy and sell high-quality, hand-crafted products. The GoDaddy Email Marketing Etsy Addon allows you to sync your Etsy shop listings with your composer, so you can easily add products to your email newsletters.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Addons, at the top of the page.
  2. Select Add more.
  3. Click the 3rd Party Integrations tab.
  4. Scroll to the Etsy option, and click On.
  5. Click Click cog to set up Etsy addon (the cog), to connect your Etsy shop.
  6. Enter your Etsy Shop Name.

    Note: If you don’t have an Etsy shop, you can create a shop, here.

  7. Click Link Shop.

You'll get a message that your shop is successfully linked. If you see a page that says You're not lost..., then your Etsy shop name is not correct. Click Take me outta here! to go back. Double-check your shop name, and try again.

Note: Your shop name should have no spaces, and is the last part of your shop URL.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ