ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .eu

ชื่อโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุด (ccTLD) .eu เป็นส่วนขยายแทนสหภาพยุโรป

ชื่อโดเมนอาจมีได้ถึง 63 อักขระ โดยมีความยาวน้อยที่สุดที่สองอักขระ และสามารถมีตัวอักษร (a ถึง z) ตัวเลข (0 ถึง 9) และเครื่องหมายขีด (ยกเว้นตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของชื่อโดเมน) คุณไม่สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีอักขระพิเศษ เช่น & และ # ได้

คุณสมบัติ มีสินค้า
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ รายละเอียดด้านล่าง1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 - 10 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 - 10 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ รายละเอียดด้านล่าง2
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ รายละเอียดด้านล่าง3
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำ
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)4
แลกเปลี่ยนโดยมีการเปลี่ยนแปลงของบัญชี คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำ
แลกเปลี่ยนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของบัญชี คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำ
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ สนับสนุน
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน รายละเอียดด้านล่าง5
DNSSEC สนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)6
ผู้รับจดทะเบียน EURid

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดในการจดทะเบียน

การจดทะเบียนชื่อโดเมน .eu จะถูกจำกัดไว้ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือบริษัทจากประเทศในสหภาพยุโรป

2 ข้อจำกัดของการต่ออายุ

คุณต้องต่ออายุชื่อโดเมน .eu ของคุณก่อนถึงวันที่หมดอายุ

หากคุณตั้งค่าให้ต่ออายุชื่อโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เราจะพยายามทำการต่ออายุอัตโนมัติใน 10 วันก่อนที่จะถึงวันหมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามต่ออายุล้มเหลว เราจะพยายามต่ออายุอีกครั้งห้าวันก่อนที่จะถึงวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน หากการพยายามครั้งที่สองล้มเหลว เราจะลองพยายามทำครั้งสุดท้ายในวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน

ตัวอย่างเช่น: ชื่อโดเมน .eu ของคุณจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม หากชื่อโดเมนของคุณไม่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่ดังกล่าว สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุชื่อโดเมนในวันที่ 21 มกราคม, วันที่ 26 มกราคม และวันที่ 31 มกราคม

เนื่องจากความแตกต่างของโซนเวลา การอัพเดทชื่อโดเมน .eu ของคุณโดยผู้รับจดทะเบียนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้ามืดของวัน หากคุณตัดสินใจที่จะต่ออายุชื่อโดเมนของคุณด้วยตนเอง เราขอแนะนำให้คุณทำก่อนถึงวันที่หมดอายุของชื่อโดเมน

หากเราไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติได้และคุณไม่ได้ต่ออายุด้วยตัวเองภายในวันที่หมดอายุื่ คุณสามารถพยายามกู้ชื่อโดเมนคืน และอาจมีค่าธรรมเนียมในการกู้คืน ดู

สำหรับขั้นตอน

3 ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องใดๆ สำหรับชื่อโดเมน .eu ของคุณได้ หากคุณต้องการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองสำหรับชื่อโดเมน .eu ของคุณ คุณต้องใช้ที่อยู่ IP เฉพาะสำหรับแต่ละชื่อโฮสต์ที่จดทะเบียนแล้ว ในบัญชี คุณสามารถใส่ทั้งเนมเซิร์ฟเวอร์และที่อยู่ IP ในส่วน “เนมเซิร์ฟเวอร์” ดู

สำหรับคำแนะนำ

4 ข้อกำหนดการโอนย้ายออก

คุณจำเป็นต้องติดต่อผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ของคุณเพื่อเริ่มต้นการโอนย้ายและเพื่อรับรายละเอียดเกี่วกับกระบวนการโอนย้าย

EURid จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถคืนเงินได้เพื่อโอนย้ายชื่อโดเมน .eu คำขอโอนย้ายสามารถใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จนานถึง 21 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการโอนย้าย หากการโอนย้ายล้มเหลวด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องเริ่มต้นทำใหม่ทั้งหมดและชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายอีกครั้ง

5 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้านโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหัวข้อทั้งสองของหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

6 DNSSEC

คุณสามารถกำหนดค่าเรคคอร์ด DS สุงสุดได้สี่ (4) เรคคอร์ดสำหรับชื่อโดเมน .eu ดูที่

สำหรับข้อมูลในการจัดการ DNSSEC สำหรับชื่อโดเมน .eu ของคุณ และ
สำหรับข้อมูลในฟิลด์ลายเซ็นดิจิตอลที่ต้องมี


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ