ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

.EU registration changes and Brexit

Due to the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, the European Commission has made the decision to revoke existing .EU domain names, and stop selling new .EU domains, to UK residents. The official timing for everything depends on how the withdrawal proceeds. The earliest that EURid - the registry for .EU domains - will revoke existing .EU domains from UK residents is March 30, 2019. This date can change, as Brexit negotiations are currently ongoing.

More information can be found at EURid's official notice.

Because of the European Commission's decision, effective immediately - GoDaddy will stop selling .EU domain names to customers with a UK registrant contact.

What are my options?

  • If you have a valid address in the European Union that is not in the UK - you can update your domain registrant contact to keep the domain valid. Please note that you must use a valid registrant contact address according to valid ICANN guidelines.
  • If changing the address is not a valid option for you - you will need to find another domain name that is not .EU. There are many options out there for you, including .UK and .CO.UK domains.

If you do need to find a different domain, you will need to update your services with us to use the domain. Below is a list of help articles for changing domains on the different services with us. If you have a custom-built website, you may need to update your website links and URLs to use the new domain.

What happens next?

GoDaddy will be sending out more communication to our customers in the UK as this process unfolds. This article will also be updated periodically as new information comes to light during the ongoing negotiations between the United Kingdom and European Union, including information about dates, refund eligibility and more. It is still early in the process as we work with the registry, so check back for more information.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ