ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Evaluate site performance with Pingdom

You can use Pingdom Tools to review the performance of your website.

  1. Go to Pingdom's website speed test.
  2. Enter your domain where is says "www.example.com"
  3. Click Start Test.
  4. The results provide a grade for your site as well as details such as load time, page size, number of requests, and more.
  5. Scroll down to the Performance insights section to see a checklist of items the test checks for and your site's score for each.
  6. Continue to scroll down for the results page for additional details about your site's performance.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ