ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

คำชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกู้คืนการจดทะเบียนที่หมดอายุ (Expired Registration Recovery Policy หรือ ERRP)

ในวันที่ 31 ส.ค. 2013 ICANN ได้ปรับใช้Expired Registration Recovery Policy (ERRP) ซึ่งนายทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศการหมดอายุ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการไถ่ถอนให้แก่ผู้ลงทะเบียนและลูกค้าในอนาคต

เรามีข้อมูลและการเปิดเผยที่จำเป็นทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมีลิงก์ไปยังส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในนโยบายใหม่นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียน

จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ

เมื่อชื่อโดเมนหมดอายุลง ชื่อจะผ่านหลายเข้าไปในระยะก่อนที่ระบบจะปล่อยออกมาสู่ตลาดเปิด GoDaddy จะส่ง อีเมลการต่ออายุห้าฉบับให้ผู้ดูแลด้านการบริหารชื่อโดเมนก่อนวันที่หมดอายุ ด้านล่างคือลำดับเวลาตามชื่อโดเมน .com

หมายเหตุ: ลำดับเวลาเหล่านี้จะไม่ใช้กับชื่อโดเมน ccTLD และ gTLD

หลังจากวันที่หมดอายุ การดำเนินการ
วันที่ 1 เราจะทำการเรียกชำระเงินครั้งแรกจากทั้งหมดสามครั้งเพื่อต่ออายุชื่อโดเมน หากการเรียกเก็บเงินล้มเหลว ชื่อโดเมนจะหมดอายุและระบบจะทำการฝากโดเมน ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วันที่ 4 เราจะทำการเรียกเก็บเงินครั้งที่สอง ผู้ลงทะเบียนยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เว็บไซต์หรือบริการอีเมลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนอาจถูกขัดขวางได้
วันที่ 12 เราจะทำการเรียกชำระเงินเพื่อต่ออายุชื่อโดเมนครั้งที่สามและจะเป็นครั้งสุดท้าย ผู้ลงทะเบียนยังสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วันที่ 19 ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยมีค่าใช้จ่ายการต่ออายุหนึ่งปี บวกค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $80
วันที่ 25 เราจะเพิ่มชื่อโดเมนไปยังการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว
วันที่ 31 อาจไม่สามารถไถ่ถอนโดเมนได้อีกต่อไป
วันที่ 36 สิ้นสุดการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว หากไม่มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และไม่มีผู้ประมูลในการประมูลชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว เราจะประกาศขายชื่อโดเมนในการประมูลแบบการซื้อหลังปิดประมูล
วันที่ 41 สิ้นสุดการประมูลแบบการซื้อหลังปิดประมูล
วันที่ 42 เราจะคืนชื่อโดเมนไปที่รายการทะเบียน รายการทะเบียนอาจเก็บโดเมนไว้ก่อนปล่อยให้ลงทะเบียนตามปกติ

หมายเหตุ: ผู้ลงทะเบียนสามารถต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 18 จะมีค่าธรรมเนียมไถ่ถอน $80 หลังวันที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 ผู้ลงทะเบียนอาจพยายามไถ่ถอนโดเมนได้ตราบเท่าที่ยังไม่มีการมอบโดเมนให้ผู้ชนะการประมูลที่หมดอายุ ผู้ชนะการประมูลแบบซื้อหลังปิดประมูล การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว หรือปล่อยให้ลงทะเบียนตามปกติ (โดยมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน $80)

กระบวนการในการจัดการชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วของคุณเป็นอย่างไร

กระบวนการที่เรา ในฐานะนายทะเบียนดูแลชื่อโดเมนที่หมดอายุจะขึ้นอยู่กับส่วนขยายชื่อโดเมนของคุณและการตั้งค่าต่ออายุ เราจะส่งอีเมลให้คุณหลายฉบับ เพื่อเตือนให้คุณต่ออายุชื่อโดเมนก่อนที่จะหมดอายุ

หากคุณตั้งให้ต่ออายุชื่อโดเมนโดยอัตโนมัติ เราจะพยายามต่ออายุให้หลังจากวันที่หมดอายุ หากเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ เราจะฝากชื่อโดเมนที่หมดอายุของคุณหลังครบ 4 วัน และจะแจ้งเตือนคุณผ่านทางอีเมลอีกครั้ง

หากคุณตั้งให้ต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองและคุณปล่อยให้ชื่อโดเมนหมดอายุ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลอีกครั้งหลังจากวันที่หมดอายุ เราจะฝากชื่อโดเมนของคุณที่หมดอายุหลัง 4 วัน

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me, หรือ .tv ที่หมดอายุ เราจะเก็บชื่อโดเมนไว้ให้คุณเป็นเวลาประมาณ 42 วันก่อนทำการยกเลิก การต่ออายุชื่อโดเมนระหว่างระยะเวลานี้จะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุและไถ่ถอนที่เกิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ และ

การต่ออายุอัตโนมัติ

หากคุณตั้งให้ต่ออายุชื่อโดเมนโดยอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุลง เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • เราจะพยายามเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุชื่อโดเมนจากคุณในหนึ่งวันหลังจากที่การลงทะเบียนชื่อโดเมนหมดอายุ หากไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ (เช่น บัตรของคุณหมดอายุ) เราจะแจ้งเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนให้คุณทราบ และฝากชื่อโดเมนไว้ให้คุณ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คุณอีกครั้ง ในวันที่ 4 และ 12 หลังจากวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • ชื่อโดเมนของคุณจะยังคงถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในวันที่ 19 หลังวันที่หมดอายุ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอต่ออายุชื่อโดเมน ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอนที่เกิดขึ้น
  • ในวันที่ 25 หลังวันที่หมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอน
  • คุณอาจไม่สามารถไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณได้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่หมดอายุ

รายการทะเบียนอาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนปล่อยให้ลงทะเบียนตามปกติ

การต่ออายุด้วยตนเอง

หากคุณไม่ได้ตั้งให้ต่ออายุชื่อโดเมนโดยอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุลง เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนและฝากชื่อโดเมนไว้ให้คุณ หนึ่งวันหลังจากวันที่การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คุณอีกครั้ง ในวันที่ 4 และ 12 หลังจากวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • ชื่อโดเมนของคุณจะยังคงถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในวันที่ 19 หลังวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอน
  • ในวันที่ 25 หลังวันที่หมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอน
  • คุณอาจไม่สามารถไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณได้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่หมดอายุ

รายการทะเบียนอาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนปล่อยให้ลงทะเบียนตามปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ที่

โปรดดูวิธีการกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุที่

คลิกที่นี่ เพื่อดูค่าธรรมเนียมไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณ

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สิทธิและความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียนภายใต้ RAA ปี 2009

หมายเหตุ: ICANN จะเป็นผู้กำหนดสิทธิประโยชน์และความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียน ICANN (2013) เมื่อทำการเผยแพร่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ