ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Export contacts to back-up subscriber records

We recommend you export contacts regularly to back-up your subscriber records. It's also a good idea to export contacts before you proceed with any major email list changes. All exports are delivered via email as download links for .csv or xls files.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. Click the Subscribers tab
 3. Click on the List Name you'd like to export. If you wish to export the entire list, click All Subscribers.
 4. Click Export.
 5. Choose whether you want to export your file as a CSV or an XLS format.
 6. Click Export to confirm and process your export.
 7. We will email you the link to your file.

Note: See below if you have issues with the export link.

To Export a List or Selected Contacts:

 1. Select the list you want to export, or choose specific contacts (using the checkboxes).
 2. Click the Export button in the top right of the page.
 3. Choose whether you want to export your file as a CSV or an XLS format.
 4. export-audience-choose-csv-xls-file-format
 5. Click Export to confirm and process your export.
 6. We will let you know that the export was successfully created, and will email you when it’s done. This usually only takes a few minutes, but can take a bit longer with larger lists.

Export Link Issues

In most browsers and inboxes, clicking on the link will automatically download your exported contacts in a versatile CSV-format text or spreadsheet file. If, for any reason, clicking on the link doesn’t automatically download that file, Right Click (PC) or Control+Click (Mac) on the link, and your browser will show an option to Save Link As (or something similar):

Once you select that option, you’ll be able to choose a name and location to save the file. Naming the file with a .csv extension (like: "Export_Name.csv"), or a .xls extrension (like: "Export_Name.xls"), is the best way to ensure that the file will open correctly in the right program on your computer. Depending on which file format you chose when you exported from your subscribers will determine which extension you should use to save your file.

Voila! You have a file with those contacts in it on your computer, and you should be able to open and edit it with any spreadsheet or text software program.

Related Topics:
How To Delete Contacts
How To View or Edit Contact Details

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

nitin_k's Avatar
Exporting zone files programmatically

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

helpme7's Avatar
WordPress automatic backup plan

1 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

acrossthefield's Avatar
Website Content Backup - Restore to 35 days ago.

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

Taya's Avatar
Site backup - backups rotation

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

vpbay's Avatar
Does Backup Wizard's Database Backup Shows The Latest Ones?

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน